Welkom op onze vernieuwde website

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Resultaten en commentaren op de wedvluchten in 2014 Results and comments on the races in 2014 Erfolge und Kommentar Wettflüge 2014 In 2014 zullen we ook weer wekelijks de uitslagen publiceren. De uitslagen in Luyksgestel in club en Samenspel EB&O zijn 1:3, die in Veldhoven 1:4. in Veldhoven wordt dit jaar voor het eerst met oude duiven (jaarlingen) gespeeld. In 2014 we will publish the results here weekly. The results in Luyksgestel in club and fed are 1:3, in Veldhoven 1:4. In Veldhoven first time we race old pigeons (yearlings) on the new loft. In 2014 finden Sie hier die Ergebnisse. Die Ergebnisse in Luyksgestel in Verein und EB&O sind 1:3, die in Veldhoven 1:4. In Veldhoven wird dieses Jahr erstmals mit Alttauben (Jährigen) gereist.
31-05 Chimay Hok Luyksgestel 153 km 40 duiven. Club 169 d. 27 prijzen: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,19,20,21,22,23,24,26,29,30,enz. 10x 1 op 10. EB&O 719 d. 31 prijzen: 15,17,18,19,20,22,25,28,29,30,53,62,63,70,71,77,enz. 15x 1 op 10. Tien duiven tegelijk, maar die roofvogel in de lucht verstoorde het feest! Miss Praathuis weer als tweede! Ten pigeons at once, but that bird of prey in the air disturbed the party! Miss Praathuis again as second one! Zehn Tauben auf einmal, aber das Raubvogel in der Luft störte die Party! Miss Praathuis wieder als zweite! Hok Veldhoven 168 km 14 duiven. Club 185 d. 5 prijzen: 5,12,13,28,36. 3x 1 op 10. Rayon 411 d. 5 prijzen: 5,14,15,31,43. 4x 1 op 10. CCE 1282 d. 5 prijzen: 9,20,22,50,77. 5x 1 op 10. De jaarlingenploeg presteert prima op deze vlucht! The yearling team performs well on this flight! Der Jährling Mannschaft hat gute Leistungen auf diesem Flug! 31-05 Sens Hok Luyksgestel 372 km 17 duiven. Club 142 d. 9 prijzen: 5,6,12,18,23,25,26,42,44. 3x 1 op 10. EB&O 627 d. 9 prijzen: 30,32,53,78,103,110,111,173,178. 3x 1 op 10. De Kempen 1174 d. 7 prijzen: 80,82,142,197,261,275,276. 2x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant 2869 d. 9 prijzen: 126,129,240,373,493,519,521,810,858. 3x 1 op 10. De overnacht fondduiven, een paar late jongen en twee midfondduiven mee. Daarnaast zaten de meeste duiven weer aan de westkant.... The overnight racers, a few late breds and two middle distance pigeons. In addition, most birds were on the west side. Die Weitstrecketauben, ein paar spät breds und zwei Mittelstreckentauben . Darüber hinaus flogen die meisten Vögel auf der Westseite Hok Veldhoven 387 km 16 duiven. Club 274 d. 1 prijs: 11. 1x 1 op 10. CCE 1980 d. 6 prijzen: 26,311,379,394,436,467. 1x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant 2869 d. 5 prijzen: 75,704,825,849,927. 1x 1 op 10. Eén jaarling goed op tijd... One yearling well in time... Ein Jährling gut in der Zeit... 24-05 Montluçon Hok Luyksgestel 583 km 64 duiven. Club 202 d. 21 prijzen: 2,4,5,11,14,18,25,27,36,38,enz. 6x 1 op 10. EB&O 372 d. 21 prijzen: 8,10,11,25,36,43,56,61,73,75,80,enz. 5x 1 op 10. De Kempen 646 d. 22 prijzen: 15,17,18,38,51,64,87,97,enz. 6x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant 6787 d. 19 prijzen: 166,176,180,352,444,546,746,enz. 6x 1 op 10. Een grote tegenvaller... A major setback... Ein schwerer Rückschlag Hok Veldhoven 598 km 20 duiven. Club 122 d. 4 prijzen: 10,12,13,16. 2x 1 op 10. CCE 1128 d. 6 prijzen: 33,37,38,53,224,265. 4x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant 6787 d. 5 prijzen: 317,342,347,410,1638. 4x 1 op 10. Redelijk resultaat voor jaarlingen... Reasonable result for yearlings... Vernünftiges Ergebnis für Jährlinge... 24-05 Laon Hok Luyksgestel 217 km 20 duiven. Club 214 d. 10 prijzen: 3,6,7,8,12,18,24,31,32,58. 6x 1 op 10. EB&O 1059 d. 10 prijzen: 11,25,26,27,43,68,108,134,135,269. 6x 1 op 10. Een jaarling voorop maar Miss Praathuis als tweede! A yearling first, but Miss Praathuis second again! Ein jähriches Weibchen als erste aber Miss Praathuis wieder in die Spitze als zweite! Hok Veldhoven 233 km 18 duiven. Club 357 d. 3 prijzen: 37,38,40. 0x 1 op 10. Rayon 872 d. 4 prijzen: 70,72,77,180. 3x 1 op 10. CCE 2896 d. 6 prijzen: 146,151,159,441,591,683. 3x 1 op 10. De jaarlingenploeg presteert zeer wisselvallig.... The yearling team performs very changeable... Der Jährlingteam führt sehr wechselhaft.... 17-05 Sezanne Hok Luyksgestel 307 km 71 duiven. Club 233 d. 34 prijzen: 1,4,6,7,8,10,11,12,13,16,18,19,21,23,25,27,28,29,enz. 14x 1 op 10. EB&O 766 d. 36 prijzen: 4,14,24,25,26,31,34,37,39,48,59,61,65,70,73,enz. 15x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant Rayon B 3808 d. 40 prijzen: 35,74,117,118,120,140,152,160,164,enz. 15x 1 op 10. Een jaarling duivin voorop, die op de vorige midfondvlucht prijs 5 won.. A yearling hen first, on the previous middle distance race she won prize 5. Ein Jährling Henne zuerst. Auf der vorherigen Mitteldistanz-Rennen gewann sie Preis 5. Hok Veldhoven 322 km 24 duiven. Club 388 d. 2 prijzen: 81,84. 0x 1 op 10. CCE 2508 d. 7 prijzen: 267,277,365,510,535,570,593. 0x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant Rayon B 3808 d. 5 prijzen: 794,806,969,1192,1234. 0x 1 op 10. Teleurstellend resultaat! Disappointing results! Enttäuschende Ergebnisse! 17-05 Vervins Hok Luyksgestel 189 km 20 duiven. Club 192 d. 14 prijzen: 1,2,5,10,11,15,16,38,39,40,enz.. 7x 1 op 10. EB&O 782 d. 15 prijzen: 2,8,19,27,29,40,41,enz. 7x 1 op 10. Jaarling duivin voorop (2e snelste van lossing), die dit jaar al 2x 1e prijs en 2e prijs wint gevolgd door toppertje Miss Praathuis! Yearling hen first (2nd fastest release), which win this year already 2x 1st prize and 2nd prize, followed by top star Miss Praathuis! Jähriches Weibchen ersten (2 schnelste Hochlassung), die in diesem Jahr bereits mit 2x 1. Preis und 2. Preis gewinnt, gefolgt von Top-Star        Miss Praathuis! Hok Veldhoven 204 km 15 duiven. Club 182 d. 7 prijzen: 1,8,9,16,17,30,46. 5x 1 op 10. Rayon 460 d. 9 prijzen: 1,9,10,18,19,34,55,82,95,. 6x 1 op 10. CCE 1883 d. 9 prijzen: 1,21,22,50,51,116,198,328,396. 6x 1 op 10. Winnares in CC Eindhoven!! Winner in CC Eindhoven!! Gewinnerin in CC Eindhoven!! 10-05 Chimay en Sezanne lHelaas heeft onze afdeling al op zaterdag besloten om met de duiven terug te komen. Achteraf is dit niet juist geweest! Unfortunately, our combine has been on Saturday decided to come back with the pigeons. In hindsight this was not a good idea! Leider hat unsere Abteilung  am Samstag beschlossen wieder zurück zu kommen mit den Tauben.        Im Nachhinein war dies nicht eine gute Idee! 03-05 Sezanne Hok Luyksgestel 307 km 74 duiven. Club 260 d. 39 prijzen: 1,2,3,5,6,11,12,13,14,15,16,19,20,24,26,27,28,29,enz. 15x 1 op 10. EB&O 801 d. 45 prijzen: 10,11,12,17,21,32,37,38,41,47,48,59,60,68,76,77,78,80,enz. 18x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant Rayon B 3908 d. 45 prijzen: 38,39,44,102,131,181,212,214,224,enz. 17x 1 op 10. Plaatselijk was het een prima uitslag. In groter verband hadden we meer verwacht. Locally it was a great result. In a larger context, we expected more. Lokal war es ein tolles Ergebnis. In einem größeren Zusammenhang, erwarteten wir mehr. Hok Veldhoven 322 km 24 duiven. Club 330 d. 6 prijzen: 9,15,36,38,52,63. 2x 1 op 10. CCE 2498 d. 10 prijzen: 19,26,83,94,134,178,310,395,404,417. 6x 1 op 10. Afd.Oost-Brabant Rayon B 3908 d. 10 prijzen: 56,106,288,316,414,enz. 4x 1 op 10. De jaarlingenploeg heeft weer wat geleerd met deze kopwind... The yearling team has learned something with this headwind... Der Jährling Team hat wieder etwas mit dieser Gegenwind gelernt... 03-05 Isnes Hok Luyksgestel 97 km 20 duiven. Club 175 d. 8 prijzen: 4,5,8,12,18,19,20,32. 4x 1 op 10. EB&O 808 d. 8 prijzen: 27,28,44,63,90,91,92,135. 4x 1 op 10. Een redelijk resultaat. Twee duiven in dezelfde tijd op de klep. A reasonable result. Two pigeons in the same time on the antenna. Ein vernünftiges Ergebnis. Zwei Tauben gleichzeitig an der Antenne. Hok Veldhoven 113 km 18 duiven. Club 223 d. 6 prijzen: 10,31,32,33,47,50. 1x 1 op 10. Rayon 518 d. 7 prijzen: 18,55,56,58,84,87,118. 1x 1 op 10. CCE 1748 d. 7 prijzen: 69,208,209,211,316,323,422. 1x 1 op 10. Niet zo tevreden, maar het waren late jongen en fondduiven. Not so satisfied, but it were late breds and long distance pigeons. Nicht so zufrieden, aber es waren Spätjungen und Weitstrecketauben. 26-04 Laon Hok Luyksgestel 217 km 90 duiven. Club 405 d. 47 prijzen: 1,2,6,711,12,13,14,15,16,17,18,30,31,33,35,enz. 16x 1 op 10. EB&O 1156 d. 43 prijzen: 1,8,36,38,71,73,76,77,78,79,80,81,129,131,136,143,enz. 12x 1 op 10. Miss Praathuis kwam helemaal alleen en won met een voorsprong van 2½ minuut in Samenspel EB&O. Ze wint al 6x 1e prijs! Miss Praathuis came alone and won with a lead of 2 ½ minutes into Federation EB&O. She wins 6x 1st prize! Miss Praathuis kam allein und gewann mit einem Vorsprung von 2 ½ Minuten in Samenspel EB&O. Sie gewinnt 6x 1. Preis! Hok Veldhoven 233 km 32 duiven. Club 395 d. 7 prijzen: 25,26,35,70,81,87,91. 3x 1 op 10. Rayon 960,d. 7 prijzen: 52,53,66,138,167,191,200. 3x 1 op 10. CCE 3357 d. 9 prijzen: 108,110,131,297,379,439,458,597,602. 4x 1 op 10. De jaarlingenploeg presteert zeer wisselvallig.... The yearling team performs very changeable... Der Jährlingteam führt sehr wechselhaft.... 19-04 Vervins Hok Luyksgestel 189 km 94 duiven. Club 420 d. 52 prijzen: 1,2,3,5,6,9,11,12,13,14,15,16,22,23,26,27,28,29,30,34,35,36,39,40,enz. 26x 1 op 10. EB&O 1214 d. 53 prijzen: 4,12,15,25,26,36,40,42,44,48,49,52,68,78,93,96,97117,118,127,129,130,enz. 19x 1 op 10. Ook nu een prima resultaat. De eerste duif kwam helemaal alleen. Again, an excellent result. The first bird came alone. Wiederum ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die erste Taube kam allein. Hok Veldhoven 204 km 32 duiven. Club 458 d. 16 prijzen: 3,7,11,49,53,63,71,72,78,79,80,enz. 3x 1 op 10. Rayon 1017 d. 19 prijzen: 4,9,14,79,83,96,118,119,128,129,enz. 6x 1 op 10. CCE 3366 d. 20 prijzen: 6,13,23,154,165,197,246,249,286,287,290,enz. 12x 1 op 10. Nu wel tevreden, hoewel de nummers vier en volgende duiven opgeschrokken werden. Now satisfied, although the numbers four and other birds were frightened. Jetzt zufrieden, obwohl die Zahlen vier und weiteren Vögel erschrocken waren. 12-04 Chimay Hok Luyksgestel 153 km 95 duiven. Club 410 d. 51 prijzen: 1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,24,25,29,30,31,33,34,36,39,enz. 22x 1 op 10. EB&O 1201 d. 55 prijzen: 2,13,14,15,16,17,18,19,28,29,30,33,54,55,68,70,71,73,74,79,85,87,88,89,90,92,93,100,enz. 28x 1 op 10. Wederom een prima resultaat. De eerste duif wilde tot tweemaal toe ergens gaan drinken en dat kostte te veel tijd! Again a great result. The first pigeon wanted twice to go somewhere to drink and that took too much time! Wieder ein tolles Ergebnis. Die erste Taube wollte zweimal, um irgendwohin zu gehen, um zu trinken und nahm zu viel Zeit! Hok Veldhoven 168 km 40 duiven. Club 487 d. 7 prijzen: 21,35,40,42,60,62,99. 4x 1 op 10. Rayon 1136 d. 7 prijzen: 33,52,60,62,113,114,197. 5x 1 op 10. CCE 3771 d. 8 prijzen: 92,142,156,161,309,312,556,867. 6x 1 op 10. Niet tevreden, wel 1e getekende voorop... Not happy but 1st nominated first in clock... Nicht glücklich, aber ersten nominierte als erste im Uhr... 05-04 Isnes Hok Luyksgestel 96 km 94 duiven. Club 404 d. 48 prijzen: 2,3,4,13,15,20,23,24,27,29,30,32,33,enz. 13x 1 op 10. EB&O 1114 d. 48 prijzen: 2,3,5,25,30,48,53,57,61,63,64,68,70,enz. 13x 1 op 10. Op de eerste wedvlucht werd een prima resultaat behaald en voor de duiven was het een mooie vlucht om erin te komen. . . . On the first race a good result was achieved and for the pigeons it was a nice flight to start the season. . . . Im ersten Rennen wurde ein gutes Ergebnis erzielt und für die Tauben war es ein schöner Flug die Saison an zu fangen. Hok Veldhoven 113 km 39 duiven. Club 478 d. 9 prijzen: 23,25,68,72,73,78,94,96,102. 2x 1 op 10. Rayon 1090 d. 10 prijzen: 36,40,135,144,145,152,enz. 2x 1 op 10. CCE 3586 d. 12 prijzen: 159,167,448,464,465,475,enz. 2x 1 op 10. Twee buizerds boven het hok en dus is binnenkomen een probleem... Two buzzards above the loft and so trapping is a problem... Zwei Bussarde über dem Schlag und und deshalb ein Problem...
Nederlands English Deutsch Argenton