Welkom op onze website

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Resultaten en commentaren op de wedvluchten in 2019 Results and comments on the races in 2019 Erfolge und Kommentar Wettflüge 2019 In 2019 zullen we ook weer wekelijks de uitslagen publiceren. De uitslagen in Luyksgestel in club en Samenspel EB&O zijn 1:3, die in Veldhoven 1:4. In 2019 we will publish the results here weekly. The results in Luyksgestel in club and fed are 1:3, in Veldhoven 1:4. In 2019 finden Sie hier die Ergebnisse. Die Ergebnisse in Luyksgestel in Verein und EB&O sind 1:3, die in Veldhoven 1:4.
Nederlands English Deutsch
11-08 Isnes Hok Luyksgestel 95 km 4 jonge duiven. Club 111 d. 2 prijzen: 4,31. 1x 1 op 10. EB&O 633 d. 1 prijs: 89. 0x 1 op 10. Hok Luyksgestel 95 km 17 oude duiven. Club 93 d. 6 prijzen: 2,3,15,16,25,29. 2x 1 op 10. EB&O 246 d. 5 prijzen: 22,26,63,64,82. 1x 1 op 10.     De hele vereniging kwam er in het samenspel niet aan te pas. The entire club did not stand a chance in the federation. Der gesamte Verein hatte im Verband keine Chance.       Hok Veldhoven 111 km 20 jonge duiven. Club 566 d 4 prijzen: 10,13,47,119. 3x 1 op 10. Rayon 1241 d. 4 prijzen: 16,20,103,219. 3x 1 op 10. CCE 4010 d. 8 prijzen: 53,71,204,428,735,752,931,987. 3x 1 op 10. Hok Veldhoven 111 km 10 oude duiven. Club 174 d 4 prijzen: 3,11,40,41. 2x 1 op 10. Rayon 353 d. 2 prijzen: 9,23. 2x 1 op 10. CCE 879 d. 6 prijzen: 19,49,183,184,189,214. 2x 1 op 10.     Jammer dat de buizerds kwamen vervelen. Too bad the buzzards came to disturb. Schade, dass die Bussarde störten. 10-08 Nanteuil Hok Luyksgestel 299 km 21 duiven. Club 132 d. 7 prijzen: 2,6,7,12,19,25,28. 4x 1 op 10. EB&O 462 d. 6 prijzen: 14,44,45,103,132,149. 3x 1 op 10. De Kempen 987 d. 4 prijzen: 60,131,135,271. 1x 1 op 10. Afdeling Oost 1168 d. 5 prijzen: 16,60,63,177,243. 3x 1 op 10.  Redelijk tevreden alleen tegen de westkant geen schijn van kans.  Fairly satisfied only against the west side no chance.  Ziemlich zufrieden, nur gegen die Westseite keine Chance. Hok Veldhoven 314 km 12 duiven. Club 108 d. 2 prijzen: 1,19. 1x 1 op 10. CCE 655 d. 2 prijzen: 7,129. 1x 1 op 10. Afdeling Oost 1168 d. 3 prijzen: 9,197,283. 1x 1 op 10.  Een mooie zege in de vereniging!  A nice victory in club!  Ein schöner Sieg im Verein! 02-08 Bergerac Hok Luyksgestel 799 km 3 duiven. Club 26 d. 2 prijzen: 1,8. 1x 1 op 10. EB&O 165 d. 1 prijs: 1. 1x 1 op 10. De Kempen 250 d. 2 prijzen: 1,82. 1x 1 op 10. Afdeling 2547 d. 1 prijs: 11. 1x 1 op 10. Nationaal 24043 d. 1 prijs: 105. 1x 1 op 10.  Een schitterende prestatie van Olympic Rode Fondman!  A great achievement from Olympic Rode Fondman!  Eine großartige Leistung von Olympic Rode Fondman!                                                                                                                     Klik voor vergroting   Hok Veldhoven 814 km 10 duiven. Club 68 d. 3 prijzen: 6,9,11. 1x 1 op 10. CCE 458 d. 3 prijzen: 62,87,94. 0x 1 op 10. Afdeling 2547 d. 3 prijzen: 416,515,530. 0x 1 op 10.  Niet tevreden.  Not satisfied.  Nicht zufrieden. 03-08 Vierzon Hok Luyksgestel 509 km 24 duiven. Club 69 d. 7 prijzen: 2,6,8,12,14,17,18. 2x 1 op 10. EB&O 137 d. 7 prijzen: 12,21,29,34,39,43,45. 1x 1 op 10. De Kempen 358 d. 8 prijzen: 22,38,55,67,84,94,101,119. 1x 1 op 10. Afdeling 2278 d. 4 prijzen: 161,253,371,446. 1x 1 op 10.  We hadden beter verwacht.  We expected better.  Wir haben es besser erwartet. Hok Veldhoven 524 km 16 duiven. Club 103 d. 3 prijzen: 10,18,19. 1x 1 op 10. CCE 526 d. 3 prijzen: 59,106,111. 0x 1 op 10. Afdeling 2278 d. 3 prijzen: 390,546,569. 0x 1 op 10.  Ook hier niet tevreden.  Not satisfied here either.  Auch hier nicht zufrieden. 04-08 Isnes Hok Luyksgestel 95 km 26 jonge duiven. Club 234 d. 13 prijzen: 2,3,5,17,19,22,36,38,39,56,58,67,71. 6x 1 op 10. EB&O 894 d. 9 prijzen: 30,37,44,104,106,150,254,274,277. 3x 1 op 10. Hok Luyksgestel 95 km 18 oude duiven. Club 77 d. 13 prijzen: 1,3,4,5,8,9,10,17,18,20,22,23,26. 4x 1 op 10. EB&O 242 d. 12 prijzen: 5,12,13,14,27,30,34,58,60,66,75,76. 4x 1 op 10.     Het resultaat van de jongen viel goed mee. Bij de oude duiven weer een schitterende serie met Desire Lady voorop, die voor de 8x prijs 1 wint!, The result of the ybs was not too bad. With the old pigeons again a beautiful series with Desire Lady in front, who wins 1 prize for the 8x! Das Ergebnis der Jungtauben war nicht schlecht.       Mit den alten Tauben wieder eine schöne Serie mit Desire Lady im Vordergrund, die zum 8x Mal 1 Preis gewinnt!       Hok Veldhoven 111 km 24 jonge duiven. Club 546 d 6 prijzen: 17,19,21,30,119,127. 4x 1 op 10. Rayon 1088 d. 4 prijzen: 20,22,24,57. 4x 1 op 10. CCE 3173 d. 6 prijzen: 26,30,36,105,581,634. 4x 1 op 10. Hok Veldhoven 111 km 6 oude duiven. Club 130 d 3 prijzen: 6,7,19. 2x 1 op 10. Rayon 328 d. 3 prijzen: 9,10,46. 2x 1 op 10. CCE 715 d. 3 prijzen: 13,14,63. 3x 1 op 10.     Met de oude duiven een mooi resultaat. A nice result with the old pigeons. Ein schönes Ergebnis mit den alten Tauben. 28-07 Cahors Hok Veldhoven 884 km 4 duiven. Club 24 d. 1 prijs: 1. 1x 1 op 10. CCE 251 d. 2 prijzen: 12,55. 1x 1 op 10. Afdeling 1052 d. 2 prijzen: 67,253. 1x 1 op 10. Nationaal Sector 1B 2046 d. 1 prijs: 156. 1x 1 op 10. Nationaal Sector 1 3701 d. 2 prijzen: 235,880. 1x 1 op 10.  Een mooie zege in de vereniging met de eerste getekende en een goed resultaat in de afdeling!  The first signed in the lead with a nice victory in the club and a good result in the combine!  Das erste Benannte in Führung mit einem schönen Sieg im Verein und einem guten Ergebnis im Bezirk! 21-07 Chateauroux Hok Luyksgestel 561 km 26 duiven. Club 83 d. 10 prijzen: 2,3,4,8,11,12,21,23,26,27. 4x 1 op 10. EB&O 158 d. 6 prijzen: 9,14,17,36,43,44. 2x 1 op 10. De Kempen 313 d. 6 prijzen: 15,23,31,86,100,104. 3x 1 op 10. Afdeling 2153 d. 4 prijzen: 81,121,146,538. 3x 1 op 10.  Een paar redelijke tijdduiven, maar toch niet helemaal tevreden.  A few reasonable time pigeons, but still not completely satisfied.  Ein paar vernünftige Zeit Tauben, aber immer noch nicht ganz zufrieden. Hok Veldhoven 576 km 10 duiven. Club 57 d. 2 prijzen: 5,13. 1x 1 op 10. CCE 501 d. 3 prijzen: 13,96,122. 1x 1 op 10. Afdeling 2153 d. 1 prijs: 87. 1x 1 op 10.  Ook hier niet tevreden met slechts één kopduif.  Not satisfied here either with one early pigeon..  Auch hier nicht zufrieden mit eine frühe Taube. 21-07 Vervins Hok Luyksgestel 189 km 25 jonge duiven. Club 179 d. 4 prijzen: 3,43,51,60. 1x 1 op 10. EB&O 630 d. 1 prijs: 16. 1x 1 op 10. Hok Luyksgestel 189 km 14 oude duiven. Club 62 d. 7 prijzen: 2,5,6,7,8,11,15. 3x 1 op 10. EB&O 296 d. 7 prijzen: 31,39,40,50,51,67,84. 0x 1 op 10.     Bij de jonge duiven eerste getekende voorop. Voor de rest geen schijn van kans ..... First nominated in front of the young pigeons. For the rest no chance ..... Bei Jungtauben erst nominierte zuerst. Im übrigen keine Chance ..... Hok Veldhoven 204 km 19 duiven.  Club 240 d. 4 prijzen: 1,30,32,52. 1x 1 op 10. Rayon 481 d. 4 prijzen: 3,63,65,112. 1x 1 op 10. CCE 1233 d. 4 prijzen: 4,117,124,266. 2x 1 op 10. Een mooie zege in de vereniging! A nice victory in the club! Ein schöner Sieg im Verein! 13-07 Sezanne Hok Luyksgestel 307 km 15 duiven. Club 40 d. 8 prijzen: 1,2,3,4,8,10,11,14. 4x 1 op 10. EB&O 174 d. 6 prijzen: 1,4,23,25,40,50. 2x 1 op 10. De Kempen 612 d. 4 prijzen: 2,18,146,157. 2x 1 op 10. Afdeling 1914 d. 4 prijzen: 2,20,245,277. 2x 1 op 10.  Een mooie zege in Samenspel EB&O en een eervole       2e plaats in Sector Oost en 5e Totaal tegen 3947 duiven!  A nice victory in Fed EB&O and an honorable        2nd place in Sector East and 5th Total against 3947 pigeons!  Ein schöner Sieg in EB&O und ein ehrenvoller        2. Platz in Sektor Ost und 5. Gesamtsumme gegen 3947 Tauben! Hok Veldhoven 322 km 12 duiven. Club 180 d. 1 prijs: 25. 0x 1 op 10. CCE 886 d. 3 prijzen: 90,200,220. 0x 1 op 10. Afdeling 1914 d. 3 prijzen: 148,393,435. 1x 1 op 10.  Geen fijn duivenweekend.  Not a nice pigeon weekend..  Kein schönes Taubenwochenende. 13-07 Chimay Hok Luyksgestel 153 km 28 jonge duiven. Club 204 d. 12 prijzen: 3,5,7,11,17,24,25,26,27,32,46,54. 5x 1 op 10. EB&O 739 d. 11 prijzen: 20,26,69,82,105,120,130,132,136,166,236. 3x 1 op 10. Hok Luyksgestel 153 km 13 oude duiven. Club 101 d. 8 prijzen: 6,7,8,16,17,21,23,30. 3x 1 op 10. EB&O 378 d. 8 prijzen: 38,40,47,81,86,96,99,112. 0x 1 op 10.     De jonge duiven deden het dit keer beter dan de oude duiven..... This time the young pigeons did better than the old pigeons ..... Diesmal waren die Jungtauben besser als die Alttauben ..... Hok Veldhoven 168 km 24 duiven.  Club 293 d. 6 prijzen: 7,46,47,52,53,59. 1x 1 op 10. Rayon 596 d. 6 prijzen: 25,116,117,127,129,144. 1x 1 op 10. CCE 1574 d. 3 prijzen: 94,369,370. 1x 1 op 10. Niet tevreden natuurlijk. Of course not satisfied. Natürlich nicht zufrieden. 07-07 Isnes Hok Luyksgestel 95 km 31 jonge duiven. Club 197 d. 5 prijzen: 14,21,30,38,66. 1x 1 op 10. EB&O 769 d. 3 prijzen: 83,115,166. 0x 1 op 10. Hok Luyksgestel 95 km 16 oude duiven. Club 106 d. 6 prijzen: 1,4,10,11,20. 3x 1 op 10. EB&O 410 d. 6 prijzen: 1,14,15,38,39,76. 5x 1 op 10.     Het team was na de moeilijke voorbereidingen voor de eerste keer mee.       Bij de oude duiven was Big Lady de snelste over de twee groepen en won voor de 8x haar 1e prijs! The team was for the first time entered after the difficult preparations.       With the old pigeons, Big Lady was the fastest over the two groups and won her 1st prize for 8x! Das Team wurde nach den schwierigen Vorbereitungen erstmals eingesetzt.       Mit den alten Tauben war Big Lady die schnellste der beiden Gruppen und gewann ihren 1. Preis für 8x! Hok Veldhoven 111 km 30 jonge duiven. Club 378 d 4 prijzen: 4,20,35,79. 3x 1 op 10. Rayon 683 d. 3 prijzen: 27,70,101. 1x 1 op 10. CCE 1585 d. 3 prijzen: 58,161,233. 1x 1 op 10. Hok Veldhoven 111 km 10 oude duiven. Club 342 d 3 prijzen: 29,47,50. 1x 1 op 10. Rayon 660 d. 3 prijzen: 56,83,86. 1x 1 op 10. CCE 1431 d. 3 prijzen: 128,170,174. 1x 1 op 10.     Ook hier de jonge duiven voor de eerste keer ingezet. Here too the young pigeons were entered for the first time. Auch hier wurden die Jungtauben erstmals eingetragen. 06-07 Argenton Hok Luyksgestel 590 km 26 duiven. Club 99 d. 6 prijzen: 8,16,18,21,24,26. 1x 1 op 10. EB&O 205 d. 6 prijzen: 23,48,52,59,63,67. 0x 1 op 10. De Kempen 370 d. 6 prijzen: 36,84,90,99,108,113. 3x 1 op 10. Afdeling 3050 d. 6 prijzen: 261,596,630,664,713,747. 1x 1 op 10.  Zeer ontevreden, wel eerste getekende voorop, die bovenaan staat in het Samenspel De Kempen!  Very dissatisfied, but first nomination first in ecs, which is at the top of the Fed De Kempen!  Sehr unzufrieden, aber erste Nominierung zuerst in der ECS, die an der Spitze der Fed De Kempen steht! Hok Veldhoven 605 km 12 duiven. Club 98 d. 3 prijzen: 1,8,14.  2x 1 op 10. CCE 649 d. 3 prijzen: 1,49,83. 2x 1 op 10. Afdeling 3050 d. 3 prijzen: 2,257,399. 2x 1 op 10.  Een zeer schitterende zege in CC Eindhoven en 2e NPO Afdeling Oost-Brabant        Winnaar is een zoon van topkweker Zoon Kleine Martine (klik op foto)  A very great victory in CC Eindhoven and 2nd NPO Oost Brabant!        Winner is a son of top breeder Zoon Kleine Martine (click on photo)  Ein sehr großer Sieg im CC Eindhoven und 2. NPO Oost Brabant!        Gewinner ist ein Sohn des Spitzenzüchters Zoon Kleine Martine (Foto anklicken) 05-07 Agen Hok Veldhoven 878 km 10 duiven.  Een onervaren team wist geen prijs te winnen op deze zeer zwae vlucht.  An inexperienced team did not win a prize on this very hard race.  Ein unerfahrenes Team hat bei diesem sehr harten Rennen keinen Preis gewonnen.
13-04-2019 - 29-06-2019