Welkom op onze website

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Resultaten en commentaren op de wedvluchten in 2019 Results and comments on the races in 2019 Erfolge und Kommentar Wettflüge 2019 In 2019 zullen we ook weer wekelijks de uitslagen publiceren. De uitslagen in Luyksgestel in club en Samenspel EB&O zijn 1:3, die in Veldhoven 1:4. In 2019 we will publish the results here weekly. The results in Luyksgestel in club and fed are 1:3, in Veldhoven 1:4. In 2019 finden Sie hier die Ergebnisse. Die Ergebnisse in Luyksgestel in Verein und EB&O sind 1:3, die in Veldhoven 1:4.
Nederlands English Deutsch
20-04 Chimay Hok Luyksgestel 153 km 45 duiven. Club 319 d. 25 prijzen: 1,2,7,9,10,14,15,17,18,21,23,24,26,30,32,37,enz. 14x 1 op 10. EB&O 971 d. 25 prijzen: 6,8,41,43,48,60,62,71,72,75,78,81,85,enz. 13x 1 op 10.  Dit keer was het heerlijk weer. De oostenwind is helaas niet in ons voordeel. De duivin Quiévraintje wint 5x een 1e prijs! This time the weather was great. The east wind is unfortunately not in our favor. The hen Quiévraintje wins 5x a 1st prize! Diesmal war das Wetter großartig. Der Ostwind ist leider nicht zu unseren Gunsten. Das Weibchen Quiévraintje gewinnt 5x den 1. Preis! Hok Veldhoven 168 km 32 duiven.  Club 764 d. 14 prijzen: 9,36,38,47,67,79,82,94,101,105,113,131,140,166. 5x 1 op 10. Rayon 1357 d. 14 prijzen: 13,64,67,81,111,133,136,152,163,173,190,228,249,293. 6x 1 op 10. CCE 3800 d. 16 prijzen: 27,132,137,175,234,273,290,328,361,385,416,,enz. 9x 1 op 10. Het team komt op gang..... The team gets going ..... Das Team geht langsam los ..... 13-04 Chimay Hok Luyksgestel 153 km 15 duiven. Club 128 d. 8 prijzen: 2,3,8,13,16,28,29,33. 3x 1 op 10. EB&O 298 d. 9 prijzen: 10,11,29,39,42,65,68,74,93. 3x 1 op 10.   Het was erg koud! De eerste duif bleef ruim een minuut rondvliegen en dat was kammer..... It was very cold! The first pigeon kept flying around for more than a minute and that was a bit worse ..... Es war sehr kalt! Die erste Taube flog mehr als eine Minute herum und das war ein bisschen schlimmer ..... 13-04 Isnes Hok Veldhoven 111 km 10 duiven.  Club 240 d. 4 prijzen: 24,25,34,43. 1x 1 op 10. Rayon 473 d. 4 prijzen: 39,40,57,84. 2x 1 op 10. CCE 1311 d. 4 prijzen: 97,98,149,208. 2x 1 op 10.     Dat zal snel verbeteren..... That will improve soon ..... Das wird sich bald verbessern .....