Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Hier kunt u op wedstrijddagen de aankomsttijden, snelheden en getekenden zien verschijnen bij thuiskomst. Dus in combinatie van de live beelden ook nog alle gegevens. Wij hopen natuurlijk dat we veel vroege duiven pakken en dat u daarvan getuige bent! Here you can see appear the arrival times on race days, speeds and nominated pigeons upon returning home. So in conjunction with the live images also all data. We obviously hope that we get a lot of early birds and that you witness it! Hier erscheinen die Ankunftszeiten an Renntagen, Geschwindigkeiten und nominiert Tauben. Also in Verbindung mit den Live-Bildern auch alle Daten. Wir hoffen natürlich, dass wir eine Menge von frühe Tauben bekommen und dass Sie es mit erleben!
Lossingstijd Release Time Hochlassungszeit
Click again in 2024 Nederlands English Deutsch
Home
Klik hier om tijdens de vlucht live beelden te volgen. Na ongeveer 15-30 seconden wordt het beeld zichtbaar. De camera gaat aan rond de verwachte aankomsttijd. Click here for live view during the race. The image becomes visible after about 15-30 seconds. The camera turns on around the expected arrival time Klicken Sie hier für Live-View während der Rennen. Das Bild wird nach ca. 15-30 Sekunden sichtbar. Die Kamera schaltet sich zur erwarteten Ankunftszeit ein
Live View again in 2024
Hierboven onder de button worden vluchtgegevens gepubliceerd. Race details are published above, press the button. Die Details zum Rennen sind oben veröffentlicht, drücken Sie die Taste.
Klik  Click  Klicken
Weer welkom in 2024! Again welcome in 2024! Wieder willkommen im Jahr 2024!
Live Data again in 2024 Uitslagen 2024 Click