Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Nederlands English Deutsch
Nieuws - News - Neues
Wat Stefan van Steenbergen op Nationaal Bourges in België klaargemaakt heeft, is van bovenaards niveau. Hij had 32 jaarlingen mee en tegen 21484 éénjarige duiven werd het 1,2,6,10,20,24,28,enz.!! In het totale veld van 40348 duiven waren het de snelste twee! Eén van onze duiven, een prachtige vale doffer, zat als vijfde duif van Stefan mede aan de kop en daarop zijn we ook een beetje trots natuurlijk! Het is een kleinzoon van Blue Pearl! What Stefan Steenbergen has done on National Bourges in Belgium, is of transcendent level. He had 32 yearlings in the race and against 21484 year old pigeons he won 1,2,6,10,20,24,28, etc. !! In the overall field of 40348 pigeons he has the fastest two as well ! One of our pigeons, a beautiful mealy cock was fifth pigeon of Stefan, so a top result too! We are also a little bit proud of course! It is a grandson of Blue Pearl! Mooi dat een Nederlandse duif van ons hok op plaats 2 staat in de Pipa-Ranking Beste Bourgesduif over drie wedstrijden en dat met gebruikmaking van alleen de Nationale vluchten!!! 23e tegen 21522 duiven op Bourges I 2015 61e tegen 14496 duiven op Bourges II 2015 502e tegen 30180 duiven op Bourges II 2014 Proficiat Stefan van Steenbergen! Pedigree Klik hieronder op het logo van De Duif om een mooie hokreportage te lezen! Click on button De Duif to see a nice loft report! Klicken Sie auf die Schalter De Duif für einen schönen Schlag Bericht zu sehen! Ahmed Ezzat Egypte won tegen 4000 duiven, afstand 190 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,27,28,29,30,enz.!!!  Ahmed Ezzat Egypte won tegen 3200 duiven 1,2,3,4,5,6,8,9,12,14,17,18,enz.!!  En een week later tegen 2200 duiven 1,2,3,4,6,7,13,14,15,17,18,19,21,enz. Snelste van 4400 duiven! En hij schrijft: Allemaal Boscheind Flyers bloedlijnen! Ahmed Ezzat Egypte won against 4000 pigeons, distance 190 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,27,28,29,30,etc.!!!  Ahmed Ezzat Egypte won against 3200 pigeons 1,2,3,4,5,6,8,9,12,14,17,18,etc.!!  And a week after against 2200 pigeons 1,2,3,4,6,7,13,14,15,17,18,19,21,etc. Fastest from 4400 pigeons! And he let know: All Boscheind Flyers blood lines! Olympic Sweetheart vertegenwoordigde Nederland in de Standaardklasse op de Olympiade 2017 in Brussel! Het is een bijzonder lieve duivin en had het goed naar haar zin! Olympic Sweetheart represented the Netherlands in the Standard Class at the Olympiad 2017 in Brussels! She is an affectionate pigeon and she was happy over there! Olympic Sweetheart vertrete die Niederlande in der Standard-Klasse bei der Olympiade 2017 in Brüssel! Sie ist eine liebe Taube und sie war glücklich dort! Kijk naar Olympic Sweetheart See Olympic Sweetheart Schaue Olympic Sweetheart Andrew Jackson Woodhouse Engeland bericht weer een leuk succes met een duif rechtstreeks van Boscheind Flyers. De Duif NL14-1231715 wint 1e Fed 2276 duiven vanuit Frome! Het is een kleinkind van de Genaaide en verder bloedlijnen Wonder Woman, onze schalie-lijn en Athena van Rik Hermans! Eerder berichtte hij dat een rechtstreekse duif van Boscheind Flyers na een hokgenoot prijs 2 won tegen 2107 duiven op Salisbury en een andere rechtstreekse duif van hier won prijs 2 op een vlucht van 450 km! Klik hier voor de uitslag Click for the result Andrew Jackson Bordeaux 2017 Cees Moeliker uit Tholen heeft een topduivin, die drie vluchten achter elkaar prijs 1,1 en 2 won tegen gemiddeld 1000 duiven! Ze is gekweekt uit een doffer van hemzelf en een duivin van Boscheind Flyers uit de Halfbroer Wonder Woman x Moeder Mr Sezanne, dus lijn Bultje Triple 3, Toppertje 38, Superior en Prima Vera! Stannie Maagdenberg 1e Nationale Asduif Vitesse in Frankrijk Stannie is een Belg, die in het Franse Messac is gaan wonen en daar ook de duivensport bedrijft. Zijn clubgenoot Phillippe Hamon had een duif van ons opgevangen en toevallig ging Stannie op familiebezoek in België en nam de duif voor ons mee. Beiden zijn trouwens zeer goede spelers in Frankrijk, die het al tot de nationale top hebben geschopt. Een verdwaalde duif, die op een afstand van 750 km over de weg is opgevangen, werd netjes thuisbezorgd! Er is toen een afspraak gemaakt dat bij een volgende bezoek een paar Hollandse duifjes mee naar Frankrijk zouden gaan. En dat geschiedde dus. Uit een van die twee opgestuurde duiven is nu een supercrack geboren met de mooie naam Turbo 228. Deze doffer is een snelheidsmonster, die het in 2017 tot 1e Nationale Asduif Vitesse van Frankrijk geschopt heeft! Een indrukwekkend palmares leverde deze titel op: 1e Cholet 1972 d., 1e Saintes 1695 d., 1e Cholet 1706 d. en 1e Les Saples Dolonne 701 d.! Maar deze doffer was in 2016 ook al 1e Provinciale Aduif Vitesse met zes kopprijzen: 1e tegen 1080 d., 2e tegen 2040 d., 4e tegen 1038d., 5e tegen 1521 d., 6e tegen 1342 d. en 6e tegen 1129 d.! Een super klasbak dus! Vader is een duif van D’n Bosboer en moeder is NL08-1757587 door Stannie tot “Manon” gedoopt. Deze duivin komt uit een zoon van Superior (o.a. 1e NPO 9546 d.) gekoppeld met een zus van ons kweekwonder Miss Teletekst! Wat een gouden bloedlijnen! Stannie Maagdenberg 1st National Ace Pigeon Vitesse in France Stannie is a Belgian, who went to live in the French Messac and also runs the pigeon sport there. His clubmate Phillippe Hamon had taken care of a pigeon from us and coincidentally Stannie went on family visits in Belgium and took the pigeon for us. Both are also very good fanciers in France, who have already made it to the national top. A stray pigeon, caught at a distance of 750 km by road, was neatly delivered at home! An appointment was made at the time that a few Dutch pigeons would go to France on a subsequent visit. And that happened. Out of one of those two sent pigeons is now a super crack born with the beautiful name Turbo 228. This cock is a speed monster, which in 2017 has become 1st National Ace Pigeon Vitesse of France! An impressive list of achievements earned this title: 1st Cholet 1972 p., 1st Saintes 1695 p., 1st Cholet 1706 p. and 1st Les Saples Dolonne 701 p.! But in 2016 this cock was also 1st Provincial Ace Pigeon Vitesse with six top prizes: 1st against 1080 p., 2nd against 2040 p., 4th against 1038 p., 5th against 1521 p., 6th against 1342 p. and 6th against 1129 p.! A super class cock! Sire is a pigeon from D'n Bosboer and dam is NL08-1757587 baptized by Stannie as "Manon". This hen comes from a son of Superior (a.o. 1st NPO 9546 p.) paired to a sister of our breeding miracle Miss Teletekt! What a golden bloodlines!
Klik op de foto voor een vergroting Click on the picture to enlarge Klicken Sie auf das Foto für eine Vergrößerung
In Brussels
Voor recenter nieuws klik de button For more recent news click the button Für aktuellere Nachrichten klicken Sie auf den Button
Geboren op 8 januari 1990  Gestorven op 7 januari 2016 Born January 8 1990      Died January 7, 2016 Geboren 8. Januar 1990    Gestorben 7. Januar 2016 Recenter Nieuws