Welkom op onze website

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Resultaten en commentaren op de wedvluchten in 2018 Results and comments on the races in 2018 Erfolge und Kommentar Wettflüge 2018 In 2018 zullen we ook weer wekelijks de uitslagen publiceren. De uitslagen in Luyksgestel in club en Samenspel EB&O zijn 1:3, die in Veldhoven 1:4. In 2018 we will publish the results here weekly. The results in Luyksgestel in club and fed are 1:3, in Veldhoven 1:4. In 2018 finden Sie hier die Ergebnisse. Die Ergebnisse in Luyksgestel in Verein und EB&O sind 1:3, die in Veldhoven 1:4.
Nederlands English Deutsch
29-09 Groningen Hok Luyksgestel 227 km 13 duiven. Club 55 d. 7 prijzen: 1,2,3,5,7,11,13. 4x 1 op 10. Afdeling 269 d. 6 prijzen: 10,11,27,32,45,67. 3x 1 op 10. Het was een vlucht uit het hoge noorden met mooi weer en van west naar oost draaiende wind. Twee duiven binnen één seconde! It was a race from the far north with good weather and wind blowing from west to east. Two pigeons within one second! Es war ein Rennen aus dem hohen Norden mit gutem Wetter und Wind, der von Westen nach Osten wehte.       Zwei Tauben innerhalb einer Sekunde! Hok Veldhoven 211 km 8 duiven.  Club 12 d. 4 prijzen: 1,2,4,5. 1x 1 op 10. Afdeling 269 d. 3 prijzen: 28,73,85. 0x 1 op 10. 22-09 Morlincourt Hok Luyksgestel 250 km 22 duiven. Club 209 d. 9 prijzen: 2,10,14,19,22,30,35,51,55. 4x 1 op 10. EB&O 656 d. 9 prijzen: 13,58,67,78,93,127,138,188,200. 2x 1 op 10. Hok Luyksgestel 250 km 20 oude duiven. Club 69 d. 8 prijzen: 4,5,6,7,9,15,16,20. 4x 1 op 10. EB&O 113 d. 8 prijzen: 5.6.8.9.13.23.27.32 4x 1 op 10.   Jammerlijk bleef de eerste jonge duif drie minuten verschrikt op het dak zitten, anders.....  Unfortunately the first youngster stayed on the roof for three minutes, otherwise .....  Leider blieb der erste Jungtaube drei Minuten auf dem Dach, sonst ..... Hok Veldhoven 264 km 24 duiven. Club 268 d. 13 prijzen: 8,9,10,16,33,34,35,36,37,38,55,58,65. 4x 1 op 10. CCE 1221 d. 18 prijzen: 13,14,17,24,50,51,53,54,55,94,99,114,163,166,277,292,303. 12x 1 op 10. Hok Veldhoven 264 km 16 oude duiven.  Club 31 d. 4 prijzen: 3,4,5,7. 1x 1 op 10. CCE 220 d. 6 prijzen: 4,5,7,12,19,50. 5x 1 op 10.  Een mooi resultaat met jonge en oude duiven en de goede getekenden aan de kop!  A nice result with young and old pigeons and the good ones at the top!  Ein schönes Ergebnis mit jungen und alten Tauben und den guten an der Spitze! 15-09 Laon Hok Luyksgestel 217 km 10 duiven. Club 180 d. 6 prijzen: 5,9,14,16,47,50. 4x 1 op 10. EB&O 617 d. 6 prijzen: 32,60,78,84,176,191. 2x 1 op 10. Hok Luyksgestel 217 km 24 oude duiven. Club 71 d. 17 prijzen: 1,2,3,4,5,6,7,10,12,14,15,17,18,19,21,22,24. 7x 1 op 10. EB&O 128 d. 20 prijzen: 1,3,4,5,6,7,8,14,16,20,21,24,25,27,30,31,34,38,39,40. 7x 1 op 10.   Met de oude duivinnen ging het weer onvoorstelbaar goed!  With the old hens it went incredibly well again!  Mit den alten Weibchen ging es wieder unglaublich gut! Hok Veldhoven 233 km 20 duiven. Club 249 d. 4 prijzen: 40,43,46,47. 0x 1 op 10. CCE 1396 d. 7 prijzen: 164,169,175,178,265,267,314. 0x 1 op 10. Hok Veldhoven 233 km 14 oude duiven.  Club 53 d. 5 prijzen: 2,5,6,7,10. 2x 1 op 10. CCE 340 d. 5 prijzen: 13,26,34,35,66. 3x 1 op 10.  Redelijk tevreden met de oude duiven.  A little bit satisfied with the old birds.  Ein wenig zufrieden mit die Alttauben. 15-09 Orleans Hok Luyksgestel 446 km 20 jonge duiven. Club 87 d. 6 prijzen: 6,10,12,13,17,28. 1x 1 op 10. EB&O 259 d. 5 prijzen: 31,54,63,64,79. 0x 1 op 10. De Kempen 490 d. 4 prijzen: 88,131,143,144. 0x 1 op 10. Afdeling 2485 d. 1 prijs: 568. 0x 1 op 10. Nationaal Sector 1 10853 d. 4 prijzen: 1631,2469,2605,2645. 0x 1 op 10.  Het slechtste resultaat ooit in mij carrière op Orleans!  The worst result ever in my career on Orleans!  Das schlechteste Ergebnis meiner Karriere von Orleans! Hok Veldhoven 461 km 20 jonge duiven. Club 85 d. 8 prijzen: 6,8,9,10,14,15,21,22. 2x 1 op 10. CCE 338 d. 8 prijzen: 11,14,15,19,29,35,72,73. 5x 1 op 10. Afdeling 2485 d. 4 prijzen: 379,440,471,529. 0x 1 op 10. Nationaal Sector 1 10853 d. 6 prijzen: 957,1170,1282,1538,1977,2204. 1x 1 op 10.  In de CC Eindhoven een goed resultaat met de eerste getekende voorop!  In the CC Eindhoven a good result with the first nomination first!  Im CC Eindhoven ein gutes Ergebnis mit der ersten Benannte zuerst! 08-09 Vervins  Hok Luyksgestel 189 km 13 jonge duiven. Club 207 d. 6 prijzen: 3,24,25,28,34,49. 1x 1 op 10. EB&O 818 d. 6 prijzen: 19,140,144,159,183,273. 1x 1 op 10. Hok Luyksgestel 189 km 23 oude duiven. Club 70 d. 13 prijzen: 1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,18,19,21. 5x 1 op 10. EB&O 151 d. 17 prijzen: 2,4,6,7,8,11,13,16,17,18,28,29,31,39,40,46,49. 7x 1 op 10.  Jammer dat twee buizerds de duiven lang deed rondvliegen. Miss Verchi won haar zevende 1e prijs!       Ze was nu 16e snelste tegen 16597 duiven van de hele lossing! It is a pity that two buzzards made the pigeons fly around for a long time. Miss Verchi won her seventh 1st prize!        She was now 16th fastest against 16597 pigeons of the total release! Es ist schade, dass zwei Bussarde die Tauben lange Zeit fliegen ließen. Miss Verchi gewann ihren siebten 1. Preis!         Sie war jetzt 16. gegen 16597 Tauben vom ganze Hochlassung! Hok Veldhoven 204 km 36 jonge duiven.  Club 331 d. 9 prijzen: 5,23,27,53,60,71,72,74,78. 3x 1 op 10. Rayon 690 d. 5 prijzen: 11,50,58,117,143. 3x 1 op 10. CCE 1713 d. 9 prijzen: 24,104,126,249,299,386,389,408,423. 3x 1 op 10. Hok Veldhoven 204 km 16 oude duiven.  Club 68 d. 3 prijzen: 4,11,13. 1x 1 op 10. Rayon 242 d. 3 prijzen: 8,30,33. 1x 1 op 10. CCE 447 d. 3 prijzen: 15,52,55. 1x 1 op 10. Ook hier was door roofvogels het binnenkomen zeer slecht. Here too, entry of birds of prey was very bad. Auch hier war der Einzug von Raubvögeln sehr schlecht. 01-09 Quiévrain  Hok Luyksgestel 149 km 12 jonge duiven. Club 149 d. 1 prijs: 16. 0x 1 op 10. EB&O 686 d. 1 prijs 111. 0x 1 op 10. Hok Luyksgestel 149 km 24 oude duiven. Club 85 d. 20 prijzen: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,20,22,23,27. 8x 1 op 10. EB&O 177 d. 20 prijzen: 5,7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,23,25,26,27,30,33,35,36,44 9x 1 op 10.  Bij de jongen alleen late en terugkomers mee.En een ongelooflijke stunt met de oude duivinnen en Big Lady wint haar 7e eerste prijs!! With the youngsters only late ones and returners. And an incredible stunt with the old hens and Big Lady 7x 1st prize!! Bei den Jugendlichen nur Spät- und Wiedereinsteiger. Und ein unglaublicher Trick mit den alten Hennen und Big Lady 7x 1. Preis !! Hok Veldhoven 162 km 30 jonge duiven.  Club 349 d. 6 prijzen: 25,28,37,53,81,83. 2x 1 op 10. Rayon 827 d. 7 prijzen: 49,54,71,98,164,168,184. 3x 1 op 10. CCE 1827 d. 11 prijzen: 57,64,91,128,234,242,270,333,374,435,437. 4x 1 op 10. Hok Veldhoven 162 km 20 oude duiven.  Club 73 d. 8 prijzen: 5,10,12,13,16,17,18,19. 3x 1 op 10. Rayon 278 d. 11 prijzen: 10,25,33,35,46,48,49,50,60,61,68. 2x 1 op 10. CCE 458 d. 14 prijzen: 11,30,43,45,59,61,64,66,84,86,95,101,113,115. 4x 1 op 10. Voldoende prijzen in CC Eindhoven, maar niet vroeg genoeg. Sufficient prices in CC Eindhoven, but not early enough. Genügend Preise im CC Eindhoven, aber nicht früh genug. 01-09 Gien Hok Luyksgestel 442 km 20 jonge duiven. Club 85 d. 7 prijzen: 4,5,7,9,20,21,25. 3x 1 op 10. EB&O 284 d. 6 prijzen: 10,13,18,23,80,83. 4x 1 op 10. De Kempen 530 d. 4 prijzen: 37,43,57,66. 2x 1 op 10. Afdeling 2405 d. 4 prijzen: 193,212,262,298. 2x 1 op 10.  Een grote tegenvaller.  A big disappointment.  Eine große Enttäuschung. Hok Veldhoven 458 km 13 jonge duiven. Club 31 d. 2 prijzen: 5,8. 0x 1 op 10. CCE 264 d. 2 prijzen: 36,66. 0x 1 op 10. Afdeling 2405 d. 0 prijzen.  Een grote tegenvaller.  A big disappointment.  Eine große Enttäuschung. 26-08 Isnes  Hok Luyksgestel 96 km 33 jonge duiven. Club 239 d. 14 prijzen: 3,9,16,18,22,25,27,37,46,51,52,67,68,77. 5x 1 op 10. EB&O 989 d. 13 prijzen: 5,35,90,93,106,145,147,209,259,277,279,329,330. 4x 1 op 10. Hok Luyksgestel 96 km 24 oude duiven. Club 82 d. 15 prijzen: 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,18,21,22,24,27. 5x 1 op 10. EB&O 194 d. 16 prijzen: 1,3,4,6,9,30,31,34,35,38,45,50,51,54,58,63 5x 1 op 10.  Het team oude duiven deed het weer voortreffelijk. Big Lady won 6x 1e prijs! Bij de eerste vier duiven zitten de bovenste drie van de poulbrief! The team of old pigeons did it again excellent. Big Lady won 6x 1st prize! With the first four pigeons are the top three of the nominated birds! Das Team der alten Tauben hat es wieder hervorragend gemacht. Big Lady gewann 6x 1. Preis!       Mit den ersten vier Tauben sind die Top Drei der nominierten Vögel!       Hok Veldhoven 111 km 44 jonge duiven.  Club 389 d. 13 prijzen: 8,13,15,28,39,40,44,46,57,61,82,88,97. 5x 1 op 10. Rayon 1004 d. 10 prijzen: 60,82,87,131,175,176,181,184,211,223. 3x 1 op 10. CCE 2273 d. 10 prijzen: 206,255,269,348,465,466,476,479,535,560. 1x 1 op 10. Hok Veldhoven 111 km 20 oude duiven.  Club 86 d. 8 prijzen: 4,8,11,12,13,14,15,21. 2x 1 op 10. Rayon 342 d. 11 prijzen: 8,23,33,46,50,51,53,67,75,85,86. 3x 1 op 10. CCE 631 d. 9 prijzen: 26,62,80,105,112,113,116,145,156. 2x 1 op 10. Zowel met de jonge als met de oude duiven dit keer weinig kans in groter verband Both with the young and with the old pigeons no chance on higher level. Sowohl mit den Jungen als auch mit den alten Tauben keine Chance im grosser Bezirk. 19-08 Asse Zellik  Hok Luyksgestel 84 km 10 jonge duiven. Club 157 d. 3 prijzen: 13,18,28. 1x 1 op 10. EB&O 729 d. 3 prijzen: 134,141,158. 0x 1 op 10. Hok Luyksgestel 84 km 18 oude duiven. Club 87 d. 9 prijzen: 1,4,8,11,14,15,16,26,27. 3x 1 op 10. EB&O 226 d. 9 prijzen: 7,14,23,31,41,42,43,67,68 2x 1 op 10.  Geen schijn van kans tegen de westkant, ook niet in ons Samenspel EB&O met deze belachelijke lossing!. No chance against the west, not even in our fed EB&O. Keine Chance gegen den Westen, nicht einmal in unserem Zusammenspiel EB&O. Hok Veldhoven 97 km 28 jonge duiven.  Club 367 d. 9 prijzen: 2,6,18,23,66,75,76,79,80. 4x 1 op 10. Rayon 787 d. 9 prijzen: 6,15,44,57,158,170,171,174,176. 4x 1 op 10. CCE 1605 d. 9 prijzen: 10,20,70,97,290,310,311,314,317. 4x 1 op 10. Hok Veldhoven 97 km 20 oude duiven.  Club 83 d. 9 prijzen: 9,10,11,13,14,16,18,19,21. 0x 1 op 10. Rayon 320 d. 10 prijzen: 31,34,35,37,39,44,50,51,55,56. 1x 1 op 10. CCE 520 d. 10 prijzen: 42,50,51,53,55,60,66,67,72,73. 3x 1 op 10. Er arriveerde een groep van 13 duiven tegelijk en deze bleef twee minuten rondvliegen! A group of 13 pigeons arrived at the same time and it kept flying for two minutes! Eine Gruppe von 13 Tauben kam zur gleichen Zeit an und sie flog zwei Minuten weiter! 18-08 Melun Hok Luyksgestel 353 km 23 jonge duiven. Club 94 d. 8 prijzen: 3,12,14,20,25,26,30,31. 1x 1 op 10. EB&O 316 d. 8 prijzen: 12,34,38,50,64,68,79,81. 1x 1 op 10. De Kempen 593 d. 8 prijzen: 34,77,83,103,134,151,168,174. 1x 1 op 10. Afdeling 2554 d. 6 prijzen: 169,363,383,462,586,636. 1x 1 op 10.  Niet tevreden.  Not satisfied.  Nicht zufrieden. Hok Veldhoven 368 km 12 jonge duiven. Club 18 d. 5 prijzen: 1,2,3,4,5. 1x 1 op 10. CCE 307 d. 4 prijzen: 2,8,21,38. 3x 1 op 10. Afdeling 2554 d. 3 prijzen: 163,281,469. 1x 1 op 10.  In CC Eindhoven een mooi resultaat!  In CC Eindhoven an excellent result!  In CC Eindhoven ein sehr gutes Ergebnis! 12-08 Asse Zellik  Hok Luyksgestel 84 km 17 jonge duiven. Club 150 d. 8 prijzen: 3,9,11,16,21,28,32,38. 3x 1 op 10. EB&O 624 d. 7 prijzen: 60,123,142,153,160,170,202. 0x 1 op 10. Hok Luyksgestel 84 km 25 oude duiven. Club 94 d. 9 prijzen: 4,5,6,8,9,12,19,21,23. 5x 1 op 10. EB&O 228 d. 11 prijzen: 13,26,28,29,46,49,72,73,74,75,76 1x 1 op 10.  Geen schijn van kans tegen de westkant, ook niet in ons Samenspel EB&O. No chance against the west, not even in our fed EB&O. Keine Chance gegen den Westen, nicht einmal in unserem Zusammenspiel EB&O. Hok Veldhoven 97 km 34 jonge duiven.  Club 460 d. 7 prijzen: 38,71,88,89,97,99,113. 1x 1 op 10. Rayon 1209 d. 10 prijzen: 81,170,224,225,245,249,275,281,286,291. 1x 1 op 10. CCE 2134 d. 10 prijzen: 105,262,377,380,413,421,475,488,503,512. 1x 1 op 10. Hok Veldhoven 97 km 20 oude duiven.  Club 82 d. 7 prijzen: 1,2,4,5,16,19,20. 4x 1 op 10. Rayon 365 d. 9 prijzen: 2,3,6,7,45,62,66,68,87. 4x 1 op 10. CCE 562 d. 9 prijzen: 2,3,6,7,57,84,92,96,134. 4x 1 op 10. De jonge duiven kwamen niet naar beneden, de oude duiven gelukkig wel! The youngsters did not come down, the old birds did very well! Die Jungtauben sind nicht heruntergekommen, die alten Vögel haben es sehr gut gemacht! 11-08 Nanteuil Hok Luyksgestel 299 km 24 jonge duiven. Club 100 d. 9 prijzen: 3,7,11,14,15,17,23,26,33. 2x 1 op 10. EB&O 361 d. 9 prijzen: 7,19,32,41,46,66,81,91,114. 3x 1 op 10. De Kempen 657 d. 8 prijzen: 21,65,83,102,115,153,176,194. 2x 1 op 10. Afdeling 1037 d. 9 prijzen: 16,53,72,91,101,131,159,182,239. 5x 1 op 10.  Redelijk tevreden.  A little bit satisfied.  Ein wenig zufrieden. Hok Veldhoven 314 km 14 jonge duiven. Club 27 d. 3 prijzen: 3,6,7. 0x 1 op 10. CCE 392 d. 1 prijs: 29. 1x 1 op 10. Afdeling 1037 d. 1 prijs: 87. 1x 1 op 10.  Niet tevreden.  Not satisfied.  Nicht zufrieden. 05-08 Laon Hok Luyksgestel 217 km 30 duiven. Club 143 d. 11 prijzen: 9,10,13,16,18,20,23,29,36,44,45. 3x 1 op 10. EB&O 479 d. 8 prijzen: 38,40,60,74,92,99,107,121. 2x 1 op 10. Afdeling 1968 d. 9 prijzen: 58,65,118,163,204,211,237,278,470. 4x 1 op 10. Hok Luyksgestel 217 km 24 oude duiven. Club 85 d. 14 prijzen: 1,2,3,7,12,13,14,15,17,18,19,20,25,29. 4x 1 op 10. EB&O 156 d. 12 prijzen: 4,6,7,18,24,25,27,28,35,36,37,39. 3x 1 op 10.   Met de oude duiven was het wel aardig....  The old pigeons did well....  Die Alttauben war nicht schlecht.... Hok Veldhoven 233 km 15 duiven. Club 79 d. 4 prijzen: 3,8,13,17,19. 1x 1 op 10. CCE 750 d. 7 prijzen: 7,33,81,117,129,154,161. 2x 1 op 10. Afdeling 1968 d. 7 prijzen: 13,71,185,283,319,391,404. 3x 1 op 10. Hok Veldhoven 233 km 19 oude duiven.  Club 62 d. 6 prijzen: 8,9,11,12,14,15. 0x 1 op 10. CCE 488 d. 8 prijzen: 27,29,47,63,72,89,102,122. 3x 1 op 10.  Redelijk tevreden.  A little bit satisfied.  Ein wenig zufrieden. 03-08 Périgueux Hok Luyksgestel 760 km 3 duiven. Club 19 d. 1 prijs: 4. 0x 1 op 10. EB&O 118 d. 1 prijs: 39. 0x 1 op 10. De Kempen 157 d. 1 prijs: 56. 0x 1 op 10. Afdeling 1799 d. 0 prijzen.  De Rode Fondman had nog net een prijsje.  The Rode Fondman arrived just into the prize list.  Der Rode Fondman kam gerade in die Gewinnliste. Hok Veldhoven 775 km 18 duiven. Club 42 d. 4 prijzen: 1,6,7,9. 1x 1 op 10. CCE 316 d. 1 prijs: 37. 0x 1 op 10. Afdeling 1799 d. 1 prijs: 234. 0x 1 op 10.  Een grote groep nieuwelingen meegegeven om ervaring op te laten doen.  A large group of newcomers have been given to gain experience.  Eine große Gruppe von Neuankömmlingen wurde mitgegeben, um Erfahrungen zu sammeln. 29-07 Vervins  Hok Luyksgestel 189 km 31 jonge duiven. Club 165 d. 10 prijzen: 4,12,14,20,24,26,30,32,40,41. 3x 1 op 10. EB&O 564 d. 10 prijzen: 7,47,54,71,79,82,93,96,131,132. 3x 1 op 10. Hok Luyksgestel 189 km 20 oude duiven. Club 94 d. 11 prijzen: 1,2,3,5,6,7,8,9,15,19,27. 8x 1 op 10. EB&O 235 d. 11 prijzen: 2,5,6,9,10,11,14,15,30,37,64. 8x 1 op 10.  Het ploegje van de oude duiven liet zien dat ze het spelletje niet verleerd zijn! The team of the old pigeons showed that they did not forget the game! Die Mannschaft der alten Tauben hat gezeigt, dass sie das Spiel nicht vergessen hätte! Hok Veldhoven 204 km 18 jonge duiven.  Club 87 d. 3 prijzen: 9,10,13. 0x 1 op 10. Rayon 344 d. 3 prijzen: 25,27,36. 2x 1 op 10. CCE 789 d. 7 prijzen: 35,40,66,170,179,180,183. 3x 1 op 10. Hok Veldhoven 204 km 19 oude duiven.  Club 96 d. 4 prijzen: 8,9,17,23. 2x 1 op 10. Rayon 306 d. 6 prijzen: 18,21,49,67,71,72. 2x 1 op 10. CCE 669 d. 7 prijzen: 28,35,93,135,150,151,165. 2x 1 op 10. Langzaam iets beter. A little bit better. Ein wenig besser. 21-07 Quiévrain  Hok Luyksgestel 149 km 36 jonge duiven. Club 178 d. 18 prijzen: 2,4,5,6,10,13,17,18,20,23,32,33,39,41,47,48,54,59. 7x 1 op 10. EB&O 724 d. 14 prijzen: 11,21,22,24,59,100,114,115,125,142,191,194,230,234. 5x 1 op 10. Hok Luyksgestel 149 km 11 oude duiven. Club 94 d. 9 prijzen: 4,5,6,8,9,12,19,21,23. 5x 1 op 10. EB&O 200 d. 9 prijzen: 7,8,11,13,15,19,28,36,45 6x 1 op 10.  Grote pech omdat het electronische systeem niet werkte en alle duiven uit het hok gehaald moesten worden! Great bad luck because the electronic system did not work and all pigeons had to be removed from the loft! Großes Pech, weil das elektronische System nicht funktionierte und alle Tauben aus dem Loft entfernt werden mussten! Hok Veldhoven 162 km 23 jonge duiven.  Club 147 d. 6 prijzen: 6,11,21,23,27,32. 2x 1 op 10. Rayon 547 d. 4 prijzen: 20,54,114,123. 2x 1 op 10. CCE 1198 d. 6 prijzen: 30,87,209,227,257,291. 2x 1 op 10. Hok Veldhoven 162 km 12 oude duiven.  Club 126 d. 5 prijzen: 4,6,12,23,28. 3x 1 op 10. Rayon 423 d. 5 prijzen: 9,17,35,76,92. 3x 1 op 10. CCE 854 d. 5 prijzen: 17,30,63,151,175. 3x 1 op 10. Dat kan veel beter. That must be much better. Das soll viel besser gehen müssen. 21-07 Chateauroux Hok Luyksgestel 561 km 30 duiven. Club 76 d. 9 prijzen: 6,11,13,14,21,22,23,24,25. 1x 1 op 10. EB&O 147 d. 8 prijzen: 15,26,30,32,43,45,47,49. 0x 1 op 10. De Kempen 289 d. 10 prijzen: 21,49,54,56,74,77,79,83,86,93. 1x 1 op 10. Afdeling 1984 d. 4 prijzen: 118,298,336,349. 1x 1 op 10.  Helemaal niet tevreden!  Not satisfied at all!  Überhaupt nicht zufrieden! Hok Veldhoven 576 km 15 duiven. Club 65 d. 1 prijs: 11. 0x 1 op 10. CCE 321 d. 1 prijs: 46. 0x 1 op 10. Afdeling 1984 d. 1 prijs: 269. 0x 1 op 10.  Zeer teleurstellend....  Very disappointing ....  Sehr enttäuschend .... 15-07 Isnes  Hok Luyksgestel 96 km 41 jonge duiven. Club 237 d. 23 prijzen: 3,5,7,9,12,13,21,22,23,27,34,35,39,43,45,46,55,56,58,63,64,76,77. 9x 1 op 10. EB&O 715 d. 23 prijzen: 13,23,31,45,51,52,89,90,91,114,132,135,144,151,159,160,189,190,197,210,214,238,239. 5x 1 op 10. Hok Luyksgestel 96 km 12 oude duiven. Club 100 d. 8 prijzen: 1,2,3,4,18,23,24,31. 4x 1 op 10. EB&O 217 d. 7 prijzen: 13,15,17,18,54,68,69 4x 1 op 10.  Op deze eerste wedvlucht was het weer een drama doordat wij in Groep A moeten lossen. ‘s Avonds waren er nog veel jonge duiven achter! On this first race, it was a tragedy again because we had to release in Group A. In the evening there were still many youngsters behind! Bei diesem ersten Rennen war es wieder eine Tragödie, denn wir mussten in der Gruppe A hochlassen.       Am Abend waren noch viele Jugendliche nicht zu Hause im Verein! Hok Veldhoven 111 km 30 jonge duiven.  Club 166 d. 12 prijzen: 1,6,7,10,11,18,24,30,31,33,36,39. 5x 1 op 10. Rayon 596 d. 9 prijzen: 1,33,34,41,45,94,110,144,146. 5x 1 op 10. CCE 1335 d. 10 prijzen: 1,61,62,73,80,193,218,287,290,313. 5x 1 op 10. Hok Veldhoven 111 km 17 oude duiven.  Club 103 d. 5 prijzen: 1,8,16,20,22. 2x 1 op 10. Rayon 464 d. 5 prijzen: 1,33,34,41,45,94,110,144,146. 5x 1 op 10. CCE 953 d. 6 prijzen: 1,33,62,95,100,237. 4x 1 op 10. Zowel met de jonge als met de oude duiven prijs1. De jonge duif was de snelste van de lossing van Groep B tegen 6913 duiven!! Both with the young and with the old pigeons prize 1. The youngster was the fastest of the release of Group B against 6913 pigeons !! Sowohl mit den Jungen als auch mit den alten Tauben 1. Die Jungtaube war der schnellste der Gruppe B gegen 6913 Tauben !! 15-07 Nanteuil Hok Luyksgestel 299 km 16 duiven. Club 55 d. 7 prijzen: 6,7,8,10,11,12,19. 0x 1 op 10. EB&O 222 d. 4 prijzen: 39,40,54,68. 0x 1 op 10. De Kempen 493 d. 3 prijzen: 125,130,160. 0x 1 op 10. Afdeling 1407 d. 6 prijzen: 115,119,158,220,247,258. 2x 1 op 10.  Geen schijn van kans tegen de westkant. In EB&O gelukkig toch nog 1e Kampioen Midfond en 1e Duif Midfond!  No chance against west side. In Fed EB&O 1st Champion Middle Distance and 1st Champion Bird!  Keine Chance gegen West Seite. In Fed EB & O 1. Meister Mittelstrecke und 1. Beste Taube! Hok Veldhoven 314 km 14 duiven. Club 100 d. 2 prijzen: 22,23. 0x 1 op 10. CCE 508 d. 5 prijzen: 50,52,89,91,100. 1x 1 op 10. Afdeling 1407 d. 5 prijzen: 80,83,201,206,239. 2x 1 op 10.  Niet tevreden.  Not satisfied.  Nicht zufrieden.
07-04-2018 - 13-07-2018 Kampioenschappen 2018 Championships 2018